เลขบัญชี ครุศาสตร์วิชาการ

วิธีการโอน

ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
บัญชีเลขที่ 409-1-63904-6

ทางผู้จัดงานจะรีบดำเนินการให้เฉพาะบุคคลที่โอนเงินผ่านบัญชีครุศาสตร์วิชาการ เท่านั้น
และสามารถส่งหลักฐานการโอน โดยลงทะเบียนส่งบทความเสียก่อน
จากนั้น login เข้าสู่ระบบ และแจ้งการโอนเงิน ผ่านระบบแจ้งการโอนเงิน

ลงทะเบียนบทความ - สมัครสมาชิก

ฟอร์มสมัครสมาชิก

ผู้นำเสนอร่วม
ผู้นำเสนอร่วม คนที่ 1
เพิ่มผู้นำเสนอร่วม
ผู้นำเสนอร่วม คนที่ 2
เพิ่มผู้นำเสนอร่วม
ผู้นำเสนอร่วม คนที่ 3
เพิ่มผู้นำเสนอร่วม
ผู้นำเสนอร่วม คนที่ 4
เพิ่มผู้นำเสนอร่วม
ผู้นำเสนอร่วม คนที่ 5

หมายเหตุ* หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าในอีเมล์ของท่านอีกครั้ง (ในกรณีที่ท่านอาจลืม Username หรือ Password ในการเข้าใช้งานระบบ สามารถตรวจสอบได้ที่อีเมล์ของท่าน

วิธีการสมัครสมาชิก

ข้อมูลผู้สมัคร

1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านที่ฟอร์มสมัครสมาชิก
2. กด "ลงทะเบียน" เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
3. มื่อการสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร และแสดง Username และ Password เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในการเข้าระบบส่งบทความ
4. Username และ Password เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน กรุณาเก็บข้อมูลให้เป็นความลับ
5. หากท่านเกิดปัญหาในการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อสอบถามมายัง Admin เพื่อทางเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ท่านได้
5. Username และ Password สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังหากท่านเกิดปัญหาในการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อสอบถามมาAdmin เพื่อทางเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ท่านได้

หมายเหตุ * ผู้นำเสนอหลัก สามารถมีผู้ติดตามร่วม
งสุดได้เพียง 5 คน เท่านั้น

ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 3
โทรศัพท์ 088-3654446 , 084-5185626